Vystupujeme

ROK 2023

3. september 2023

Pucovský koštovník

Folklórna skupina Rovienca sa predstaví s programom "na Svätieho Jána"

9. septembra 2023

Svadba

Začepčujeme nevestu

16. septembra 2023

Svadba

Začepčujeme nevestu

23. septembra 2023

Svadba

Začepčujeme nevestu

30. septembra 2023

Svadba

Začepčujeme nevestu

7. októbra 2023

Svadba

Začepčujeme nevestu

ROK 2024

Svadba

Začepčujeme nevestu

11. máj 2023

Menu pre členov