Vystupujeme

ROK 2024

8. jún 2023

Svadba

Začepčujeme nevestu

16. jún 2023

Svadba

Začepčujeme nevestu

23. jún 2023

Folklórne slávnosti pod Ostrým vrchom

6. júl 2023

Dni obce Medzibrodie nad Oravou

20. júl 2023

Folklórne slávnosti dolnej Oravy Veličná

27. júl 2023

Folklórne slávnosti Oravský podzámok

7. september 2023

Svadba

Začepčujeme nevestu

21. september 2023

Svadba

Začepčujeme nevestu

28. september 2023

Svadba

Začepčujeme nevestu

Menu pre členov