FOLKÓRNE ORAVICE 2018

FS Rovienca vystúpila na Folkórnych slávnostiach pod Osobitou s programom "REGRÚTI Z MEDZIBRODIA"
© 2018 Folkórna skupina ROVIENCA

Menu pre členov